Om

Kognitionsetologerna startades våren 2011 av Emelie Deboussard och Erik Johansson. Men drivs idag huvudsakligen av Emelie. Med ett stort intresse för djurs beteende och välfärd, samt ett ökande behov av kunskap hos djurägare, väcktes idén om att bygga ett utbildningsföretag kring djurens och människans interaktion och kognition. Vår verksamhet riktar sig främst till människor som har, eller tänker skaffa, sällskapsdjur och som är intresserade av att veta varför deras djur gör som de gör och hur de kan de dem en bra miljö. 

 

Vår idé är att kombinera de två områdena etologi och kognitionsvetenskap och ge människor en inblick i vad som styr och påverkar människors och djurs beteenden.


Vi är medlemmar i Sveriges Akademiska Etologer och arbetar utifrån deras yrkeskodex. Det innebär bland annat att våra kunskaper har en vetenskaplig grund och att vi sambarbetar med veterinär vid misstanke om föreliggande sjukdom. 


Emelie är även medlem i föreningen Belöningsbaserad hästträning i Sverige och är även en av experterna i appen HayHay


Vi finns i Borås men anordnar även föreläsningar på annan ort/online.