Kontakt
 
 
 
 


kognitionsetologerna@gmail.com


Du hittar oss även på Instagram och Facebook @kognitionsetologerna


Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)  i kraft, vilket ställer hårdare krav på hantering av personuppgifter. När du kontaktar oss via vår hemsida, Facebook eller e-post hanterar vi personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer. Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in. Vi sprider aldrig informationen vidare till tredje part eller i marknadsföringssyfte. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på kognitionsetologerna@gmail.com